Doa di Kala Kesusahan Baik Sakit Maupun Bala

Doa di Kala Kesusahan Baik Sakit Maupun Bala
Ilustrasi
Sabtu, 13 Mei 2017 12:15 WIB
Tidak selamanya seseorang sehat dan bahagia. Ada kalanya orang dilanda kesusahan seperti sakit dan bala atau musibah.Di saat dalam keadaan seperti itu, manusia kerap merasakan kesusahan. Sangat dianjurkan membaca rangkaian doa di bawah ini.

Bismillaahirrahmaanirrahiim, tawakkaltu ‘alal hayyil ladzii laa yamuut. Walhamdulillaahil ladzii lam yattakhidz waladan, wa lam yakullahuu syariikun fil mulki, wa lam yakullahuu waliyyun minadz dzulli, wa kabbirhu takbiiraa, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adziim.

Laa ilaaha illallaahul adhiimul haliim. Laa ilaaha illallaahu rabbul 'arsyil adhiim. Laa ilaaha illallaahu rabbus samaawaati wa rabbul ardhi. Laa ilaaha illallaah rabbul 'arsyil kariim. Allaahummaj‘al lii min kulli dliiqin farajaw wa makhrajaa. 

Ads
Wa man yattaqillaaha yaj‘al lahuu makhrajaa, wa yarzuqhu min haitsu laa yahtasib. Wa man yatawakkal ‘alallaahi fahuwa hasbuh. Innallaaha baalighu amrih. Wad ja‘alallaahu likulli syai’in qadraa. Wa man yattaqillaaha yukaffir ‘anhu sayyi’aatihi wa yu‘dhim lahuu ajraa.

Yang artinya:

" Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku serahkan diriku kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, tidak menjadikan sekutu di dalam kerajaan-Nya, dan tidak menjadikan pelindung yang menjaga-Nya dari kehinaan. Besarkanlah Allah dengan kebesaran-Nya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Tiada Tuhan yang disembah selain Allah Yang Maha Besar lagi tiada lekas murka. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan ‘Arasy yang besar. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan ‘Arasy yang mulia. Hai Tuhanku, jadikan bagiku keluasan dari setiap kesusahan dan jadikan bagiku jalan keluar daripadanya.

Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan keluasan jalan dan memberinya rezeki dari sesuatu yang tak terduga olehnya. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, niscaya Allah memeliharanya. Sungguh Allah menggagahi kita dalam segala perintah-Nya. Alah telah menjadikan segala sesuatu itu ada batasnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengampuni akan segala dosanya dan akan membesarkan pahalanya."

" Tiada tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang melakukan aniaya."

Setelah itu membaca zikir berikut ini sebanyak 40 kali.

Laa ilaaha illaa anta. Subhaanaka innii kuntu minadh dhaalimîn.

Editor:Yovi Ansari
Sumber:dream.co.id
Kategori:Ragam
wwwwww